Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

 

Als jonge kinderen te maken krijgen met het aanleren van regels, daartegen protesteren en grenzen gaan testen, kan het voor opvoeders heel lastig zijn om sensitief te blijven. De kortdurende (preventieve) interventie VIPP-SD leert opvoeders om sensitief te zijn tijdens de omgang met hun kind, juist ook tijdens het aanleren van regels. Door video-opnames te maken van alledaagse (spel)situaties en deze te bespreken, wordt samen met een gecertificeerde ondersteuner gewerkt aan:

  1. het vergroten van de observatievaardigheden van opvoeders.
  2. het vergroten van de kennis van opvoeders over opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen.
  3. het versterken van het vermogen van opvoeders zich in hun kind in te leven.
  4. het bevorderen van adequaat opvoedingsgedrag in de vorm van sensitieve responsiviteit en sensitief disciplineren.

De interventie bestaat uit zeven bezoeken van ongeveer twee uur die plaatsvinden bij gezinnen thuis. 

    Bekijk de video voor een impressie van de bezoeken.