Wetenschappelijk onderzoek

De effectiviteit van de interventie is uitgebreid onderzocht in binnen- en buitenland in randomized controlled trials in verschillende doelgroepen, waaronder kinderen in risicosituaties, ouders in risicosituaties/bijzondere omstandigheden en opvoeders in de kinderopvang.

In de meeste van deze studies werd de VIPP-SD uitgevoerd, waarbij de interventie soms wat werd aangepast voor de specifieke doelgroep. In enkele gevallen werd de interventie zonder de Sensitive Discipline component uitgevoerd. Een meta-analyse naar 12 van deze studies met in totaal 1116 opvoeders liet een significante toename zien in de mate van sensitiviteit van opvoeders. Daarnaast werd er een positief effect gevonden op de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie en een afname in probleemgedrag van kinderen (Juffer et al., 2017a).

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft de interventie dan ook erkend als ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’ in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Dit is de hoogst haalbare kwalificatie voor effectiviteit van interventies.  

Doorontwikkeling van de interventie

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende nieuwe studies naar de effectiviteit van de VIPP/VIPP-SD afgerond en opgezet in binnen- en buitenland. Het betreft veelal onderzoeken naar toepassingen van de VIPP/VIPP-SD in een specifieke doelgroep, waaronder bijvoorbeeld modules voor pleeggezinnen (VIPP-FC), licht verstandelijk beperkte ouders (VIPP-LD) en kinderen met een visuele beperking (VIPP-V). Waar van origine doorgaans alleen moeders in de onderzoeken werden betrokken wordt nu ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de interventie bij vader en koppels. Daarnaast wordt er onderzocht of de VIPP/VIPP-SD ook ingezet kan worden bij kinderen ouder dan 6 jaar (onderzoek naar gezinnen met een tweeling) en jonger dan 6 maanden (onderzoeken naar de start van baby’s in de kinderopvang en introductie van vast voedsel). Tot slot wordt steeds vaker aandacht besteed aan de vraag of de interventie even effectief is voor alle kinderen en ouders of dat er sprake is van differentiële ontvankelijkheid.

Zie voor meer informatie het  overzicht van wetenschappelijke publicaties over de VIPP ››