VIPP-SD

VIPP-SD is een kortdurende (preventieve) interventie voor opvoeders van kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar.

Tijdens 7 bezoeken van ongeveer 2 uur, die plaatsvinden bij gezinnen thuis, leren opvoeders van kinderen tussen de 1 en 6 jaar oud de wereld te zien door de ogen van hun kind en krijgen zij handvatten voor sensitief opvoedgedrag, het stellen van grenzen en reguleren van lastig gedrag.

VIPP-SD is ontwikkeld aan het instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden door Prof. dr. Femmie Juffer, Prof. dr. Marian Bakermans-Kranenburg en Prof. dr. Marinus van IJzendoorn. Het doel van de interventie is het verbeteren van de opvoeder-kind relatie en het voorkomen of verminderen van gedragsproblemen bij het kind. Bij opvoeders van baby’s tussen de 6 en 12 maanden oud kan het programma worden ingezet zonder de ‘Sensitive Discipline’ component.  

Onderbouwing van de interventie

VIPP-SD is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby (1969) en Ainsworth (Ainsworth et al., 1974) en principes uit de ‘coercion’ theorie van Patterson (1982).

Effectieve elementen zijn het gebruik van video-feedback, waardoor de opvoeder het eigen model is en wordt erkend als de expert van het kind. De focus ligt op het verhogen van sensitiviteit door middel van bekrachtiging van sterke kanten van het opvoedingsgedrag, positief kindgedrag en positieve opvoeder-kind interacties. De training tot VIPP-SD Intervener (ondersteuner) bestaat sinds sinds 2008.

Opbouw van de interventie

De interventie bestaat uit een kort kennismakingsbezoek gevolgd door 6 bezoeken met video-feedback. Tijdens het kennismakingsbezoek krijgt de opvoeder informatie over de manier van werken met video-feedback en worden de eerste opnames gemaakt van enkele alledaagse (spel)situaties. In de daaropvolgende bezoeken worden telkens eerst nieuwe filmopnames gemaakt (m.u.v. bezoek 7), daarna worden de filmopnames van het vorige bezoek teruggekeken en besproken door de opvoeder en ondersteuner. In bezoek 2 tot en met 5 gebeurt dit aan de hand van vaststaande thema’s voor sensitiviteit en disciplineren, bezoek 6 en 7 betreffen herhalingsbezoeken waarin alle thema’s nogmaals aan bod komen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste thema’s per bezoek:

Bezoek 2:

Sensitiviteit; gericht op gehechtheid en exploratie. 

Disciplineren; gericht op inductie (uitleggen) en afleiden.

Bezoek 3:

Sensitiviteit; gericht op verplaatsen in het kind.

Disciplineren; gericht op positieve bekrachtinging.

Bezoek 4:

Sensitiviteit; gericht op sensitiviteitsketen.

Disciplineren; gericht op sensitieve time-out.

Bezoek 5:

Sensitiviteit; gericht op delen van emoties.

Disciplineren; gericht op empathie voor het kind

 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit opvoeders die problemen ervaren met sensitief opvoeden of grenzen stellen bij een kind in de leeftijd van 1 tot 6 jaar, resulterend in problemen in de opvoeder-kindrelatie en/of (een verhoogd risico op) externaliserende gedragsproblemen zoals agressie, oppositioneel en overactief gedrag bij het kind.

Door wie wordt de interventie uitgevoerd?

De interventie kan worden uitgevoerd door, als VIPP-SD Intervener gecertificeerde, hbo- en wo-professionals die werken met opvoeders van jonge kinderen, waaronder (ortho)pedagogen, psychologen, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, pedagogisch medewerkers, consultatiebureaumedewerkers, kinderpsychiaters, gedragswetenschappers en degenen die voor deze functies in opleiding zijn.

Video